Menu Zavřeno

Svět, ve kterém se Qualia odehrává, se moc neliší od realiy, ve které sami žijeme. Hlavním rozdílem je fakt, že virtuální prostředí ovládá korporace Hive, kterou lze nejlépe shrnout jako Facebook, Google, YouTube a Amazon dohromady. 

Hive má moc dělat si cokoli chce bez jakýchkoli vládních omezení. Síťová neutralita neexistuje a korporace už kontroluje téměř celý internet. Její dceřiná společnost pracuje na vývoji skutečně inteligentní UI schopné pohybovat se mezi lidmi bez povšimnutí. Je dokonce možné, že už je na různých platformách nějakou dobu testují. Teď jsou konečně připraveni provést závěrečný test, který prokáže, čeho byli schopni dosáhnout.

Zatím není známo, že by existovala takzvaná pravá umělá inteligence – bytost s kognitivními schopnostmi nerozlišitelnými od těch lidských. Méně pokročilé UI však už pronikly do různých aspektů běžného života a postupně přebírají čím dál tím víc prací původně vykonávaných lidmi. Místo androidů, kteří by chodili a mluvili, se většinou jedná o virtuální kód, který by mohl být schopen vygenerovat hlas nebo dokonce i video. Názory na UI se různí stejně, jako názory na jakoukoli jinou technologii, ale většinou je lidé vnímají právě tak – jako kus technologie. Debaty o právech UI jsou stále vnímány spíše jako spekulativní fikce, než jako aktuální téma současnosti.

Vy všichni jste byli pozváni, abyste se zúčastnili programu Qualia, vedeného týmem korporace Hive pro vývoj umělé inteligence. Účastníci a účastnice v této fázi programu projdou sérií testů Turingova typu, v nichž se setkají s otázkami a dilematy navrženými tak, aby umožnily porovnat UI programu Qualia s lidmi.

Každý uživatel či uživatelka produktů korporace Hive (a to je v podstatě skoro každý člověk žijící v moderním vyspělém světě) má podkožní implantát, bez kterého není možné služby Hive využívat. Obvykle čip slouží jen jako nástroj pro rozšířenou osobní bezpečnost, ukládání dat a snadný přístup na internet. Během těchto testů však může být použit také ke sledování životních funkcí subjektů a případně k udílení trestů a pobídek pomocí drobných elektrických šoků. Neočekáváme, že by se takové šoky vyskytovaly běžně, je to však stále přítomná hrozba. 

Pokud vám CP oznámí, že vám způsobují elektrický šok, můžete to zahrát jakkoli chcete a sami si určit sílu šoku, kterou jste dostali. Mějte však na paměti, že šoky nejsou navrženy tak, aby způsobily trvalé fyzické poškození.