Menu Zavřeno

Ačkoli se larp obejde téměř bez pravidel, přece jen používáme dvě techniky, které nám umožňují usměrnit hru, když je to potřeba, a sledovat, co se děje.

1) „Byli byste tak laskavi…?“

Pokud organizátor nebo CP použije frázi „Byli byste tak laskavi…“, je potřeba, abyste jejich následující požadavek splnili. Například, „Byli byste tak laskavi, shromáždili se a vyslechli si oznámení?“ by znamenalo, že vám potřebujeme říct něco důležitého a potřebujeme, abyste nám všichni věnovali pozornost. Sami hráči tuto frázi nebudou používat.

2) Hive drony

Pokud v aplikaci Spatial Chat narazíte na uživatele s názvem Hive dron, který má vypnutý mikrofon a kameru, nevšímejte si ho. Budeme je používat k tomu, abychom mohli dohlížet na průběh larpu, aniž bychom museli být přítomni v postavě.

Bezpečnost

Chceme, abyste se při prozkoumávání složitých a potenciálně znepokojivých témat cítili bezpečně. Jsme lidé z různých poměrů a všichni máme jiné životní (a larpové) zkušenosti. Co může být samozřejmé pro jednoho, může být pro druhého zcela nové. Tento problém ještě prohlubuje to, že komunikujeme online.

Kdykoli se můžete s čímkoli obrátit na organizátory, ať už půjde o konkrétní problém, který je třeba vyřešit, nebo si budete jen potřebovat popovídat. Na hře budeme mít také konzultanta*ku – konzultant*ka nebude součástí hry a tak na vás vždy bude mít čas.

Hráči a hráčky jsou vždycky důležitější, než larp, a nikdo by neměl být nucen do témat, která hrát nechce. Před hrou proběhne workshop, kde probereme hranice v rámci herních skupin. Tyto hranice pak samozřejmě budete moci upřesnit i kdykoliv během hry.

Prosíme, abyste nehráli sexismus, homofobii, transfobii, ableismus nebo rasismus. Pokud někdo nebude respektovat naše bezpečnostní pravidla, budeme ho muset požádat, aby larp ihned opustil. Doufáme, že budete tato pravidla dodržovat a budete ohleduplní ke všem ostatním, ať už půjde o videohovor, textovou komunikaci, kontakt ve hře či jednání mimo ni.

Máme dvě mechaniky, které vám umožní dostat se ze situace, ve které nechcete být. Neváhejte kteroukoli z nich použít. Jsou tu pro vás a tím, že je použijete, larp nijak nerozbijete.

1) „Opravdu musím?“

Pokud se někoho zeptáte „Opravdu musím?“, dáváte tak najevo, že něco mimoherně nechcete dělat. Ten, kdo vás o to požádal, od své žádosti bez otázek upustí.

2) Střih

Slovem „střih“ se zastaví hra a pokud ho kdokoliv uslyší, měl by okamžitě vystoupit ze hry. Střih můžete použít, pokud chcete spoluhráče a spoluhráčky požádat, aby se vyhnuli určitému tématu, aby v určité scéně ubrali na intenzitě, nebo pokud z jakéhokoli důvodu potřebujete ukončit danou interakci. 

Střih je možné vnímat jako vypravěčské, režisérské gesto – člověk upraví příběh nebo zážitek tak, aby mu více vyhovoval. Zkrátka jako kdybyste stříhali film.

Pokud někdo řekne „střih“, přestaňte s čímkoli, co děláte, udělejte metaforický krok zpět a zeptejte se spoluhráče či spoluhráčky, zda je vše v pořádku a s čím můžete pomoci. Je možné, že o tom dotyčný či dotyčná nebude chtít mluvit a bude chtít jen opustit scénu. To je vždy třeba respektovat.

Odpojení

Můžete se kdykoliv, z jakéhokoli důvodu odpojit tak, že zavřete webovou stránku nebo aplikaci. Může to být z bezpečnostních, nebo také mnoha jiných důvodů – od přestávky na záchod až po výpadek spojení. Pokud se někdo odpojí, berte to tak, že postava ztratila spojení a pokračujte ve hře. Když se pak daný člověk do hry vrátí, neptejte se ho, proč zmizel, pokud to sám nezmíní. Můžete se samozřejmě ujistit, že je vše v pořádku, ale respektujte rozhodnutí druhých, pokud o tom nebudou chtít mluvit.